Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2024

Σε ό,τι εξασκούμαστε γινόμαστε καλύτεροι.

Εικόνα
Κάθε καινούργια εμπειρία δημιουργεί στον εγκέφαλο ένα νέο δίκτυο νευρώνων με νέες συνάψεις και για να παραμείνει ενεργό το δίκτυο χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε συχνά την εμπειρία. Έτσι αναπτύσσουμε νέες δεξιότητες, γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης!  Σε ό,τι εξασκούμαστε γινόμαστε καλύτεροι. Αν για παράδειγμα, εξασκούμαστε καθημερινά στην εσωτερική γαλήνη, θα βιώνουμε γαλήνη στη ζωή μας. Αν όμως επαναλαμβάνουμε τις ίδιες σκέψεις και τις ίδιες συμπεριφορές που έχουμε συνηθίσει, θα βιώνουμε τα ίδια αναμενόμενα αποτελέσματα και θα ακολουθούμε τα ίδια μοτίβα.   Μέσα από τον διαλογισμό, με την αυτοπαρατήρηση, οι συνήθειες και ο τρόπος σκέψης μπορούν να αλλάξουν, οπότε αλλάζουμε εμείς οι ίδιοι και η ζωή μας. Δεν είναι θέμα πίστης. Η πρακτική του διαλογισμού είναι καθαρά θέμα εξάσκησης.